mobidziennik

Polityka Prywatności

 

 

NOWA SZKOŁA

RODO

INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W NOWEJ PRYWATNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy iż:

Czytaj więcej...

Polityka Cookies

I. DEFINICJE
1. Administrator – Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa, ul. Komorowicka 25, 43-300 Bielsko-Biała, kontakt: nowaszkola.bielskobiala @ gmail.com, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Cookies – dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze strony internetowej Administratora.

3. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej Administratora.

4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Czytaj więcej...

Sekretariat czynny:

Poniedziałek     7:00-15:00
Wtorek             7:00-15:00
Środa               7:00-15:00
Czwartek          7:00-15:00
Piątek              7:00-14:00

W razie pilnych spraw prosimy
o kontakt mailowy

Dane kontaktowe

Nowa Szkoła

ul. Komorowicka 25

43-300 Bielsko-Biała

Tel:  33 810 46 30
Kom: 664 869 133

FORMULARZ KONTAKTOWY

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji dotyczących naszej placówki, pracowników, trybu pracy czy zajęć dodatkowych lub umówić się na spotkanie z dyrektorem szkoły prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.

Rekrutacja trwa cały rok!

Joomla Extensions