7 Luty
Kolejne projekty i konkursy w Nowej Prywatnej Szkole Podstawowej i Gimnazjum

22 luty kolejny etap konkursu “Deutsch-Land, czyli wędrówka po landach”. Trójka naszych uczniów jedzie do Mikołowa, etap dotyczy landu: Badenia –  Wirtembergia
18 maja finał projektu w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu.