24 Październik
Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym „ Moja wymarzona szkoła”

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej serdecznie  zaprasza dzieci mające rozpocząć naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2017/2018 do udziału w konkursie plastycznym „Moja wymarzona szkoła”.
Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy plastycznej, dowolną techniką, której temat odnosi się do szeroko rozumianej wizji szkoły.
Każdy uczestnik może przesłać jedną pracę w formacie A3 lub A4.
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać do 30.11.2016 r. do godziny 12.00 w siedzibie Nowej Szkoły lub pocztą na adres:
Nowa Szkoła ul. Komorowicka 25 , 43-300 Bielsko- Biała z dopiskiem konkurs plastyczny.
Rozstrzygnięcie konkursu i ocena prac nastąpi w dniach 12- 16.12.2016 r.
Nagrodzone prace będą prezentowane na stronie internetowej od 19.12.2016r.
Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie i zaproszeni na Bal Karnawałowy w siedzibie placówki w dniu 9 stycznia 2017r., podczas którego nastąpi rozdanie nagród i wyróżnień.
Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest pisemna zgoda rodziców /prawnych opiekunów uczestnika, która znajduje się na karcie zgłoszeniowej.
Pełna treść regulaminu oraz karta zgłoszenia dostępna w dziale Dokumenty.
Serdecznie zapraszamy.
Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Bielsku-Białej